kuşadası escort
izmır escort
ümraniye escort
izmir escort bayan
kadıköy escort bayan

Cumhuriyet

gönderen: admin

Dev Yapım... Yüzlerce belge, tanık ve anı... Dev oyuncu kadrosuyla, bir uy@nış öyküsü... Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Cumhuriyeti kurmak ve ilerletmek adına yaptıkları amansız mücadele... Cumhuriyeti seveceksiniz, hüzünleneceksiniz, gurur duyacaksınız. Tarihe sahip çıkan ve tarih bilincine sahip kuşaklar yetiştirmek isteyenler, Cumhuriyeti çok sevecek. 1. Bölüm: Mudanya Mütarekesi Savaşın yaralarını henüz sarmaya başlayacak olan bir ülkenin, ayağa kalkış mücadelesinin ilk adımları. Fikriye Hanım, hiç istemediği halde Münih'te bir san@toryuma gönderilir. Saltana yanlısı mülletvekillerinin, tüm çabalarına rağmen, uzun tartışmadan sonra saltanat kaldırılır. Mudanya Agreement: The first steps of a country that returned to life and began to recover the war injuries she doesn't want although Ms. Fikriye was sent to sanatorium in munich. Regency was cancelled after long discusings. 2. Bölüm: Abdülmecit, yeni halife seçilir. Mustafa Kemal Paşa ile Uşşakizade Latife Hanım evlenirler. Lozan konferansında anlaşma sağlanamaz ve İngiltere Lozan'ı terk eder. Fikriye Hanım, Mustafa Kemal'in evliliğini öğrenir ve sanatoryumdan kaçar. Abdulmecid Became Caliph: Mustafa Kemal and Mrs. Latife was married. No agreement in Lozan Conferences and England left Lozan. Ms. Fikriye learned that Mustafa Kemal was married and she escaped from sanatorium. 3. Bölüm: Lozan'da antlaşma, Türkiye'nin istediği şekilde imzalanır. Yurdun her yerinde barış kutlanmaktadır. Cumhuriyet, mecliste onaylanılarak kabul edilir. Yoğun tartışmalardan sonra, hilafetin kaldırılması ve Osmanlı hanedanının yurt dı$ına çıkartılması, mecliste oylanarak kabul edilir. Angreement in Lozan Was Agreed As Turkiye Want: Every where of fatherland peece was celebrating Republic was agreed in assembly. Caliph was removed and Ottomon dynasyt was sent out of republic by the vote of assembly. 4. Bölüm: Meclis, medeni kanunu k@bul eder. Rejim aleyhtarı bazı gruplar, karakol baskınları yapmaktadır. Hükümet bütün tekkeleri kapatır, tarikat yasaklanır. Gazi'ye, suikast planları yapan hainler yakalanır ve yargılanır. Laiklik maddesinin anayasaya eklenmesi için çalışmalar başlamıştır. Assembly Agreed The Civil Law: Some groups who doesn't want Republic w@s attacking the stations. The government closed the illegal Plqces. Some faithless people who were planing to murder attempt. Mustafa Kemal was catched Secularity organizations began. 5. Bölüm: Milletler Cemiyetine üye oluşan ilgili işlemler tamamlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, yeni türk alfabesi ve milletlerarası reklamların kullanılması için çalışmalar başlamıştır. Halkevleri kurulmaktadır. İki mesele kalmıştır; boğazlar üzerine konulan kayıtlar kaldırmak ve Hatay. Genç Türkiye, savaşın yaralarını sarmış ve medeniyet yolunda hazla ilerlemeye ba$lamıştır. The Beging Of Memberence To National Association: Mustafa Kemal began preparetions to use new Turks alphaped and international numbers, folkhomes was opening. Two issues was left. The freedom of bosphoruses and Hatay. The young Turkiye left the war injuries and runing to civilization way.

2 sene önce
2,859