Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti 1950 yılına kadar tek parti idaresiyle yönetilmişti.Dünden yarına programının bu bölümünde bu ilginç dönemin ayrıntılarını anlatmaya çalışacak.Türkiye cumhuriyetinin geçmişi olan resmi tarih ile gerçek tarih arasında ciddi bir uçurumun olduğu ortadadır.Ne yazık ki yazılanlar ve nesillere öğretinlerle gerçekler birbirinden çok farklıdır.Bu nedenle olsa gerek gerçekleri ortaya koyan çalışmalar vatandaşların bir bölümünün ciddi tepkisini çeker.Bunda resmi ideolojnin etkileri yadsınamaz.2007 sonrasında türkiye de yaşanan demokratik ortamda yapılan araştırmalar cesaretle yayınlanıyor.Bu noktada ustaların tek partili çalışmalarına bakmak da fayda var..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Doğrulama Kodunu Girin * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.